126 ОУ обявява конкурс за провеждане на извънкласни дейности

О Б Я В А
На основание чл.11 ал.1;2;3;4 и ал.5 и чл.12 ал.1;2;3;4;5 и ал.6 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община и Заповед № 1032/04.09.2017г.126 ОУ обявява конкурс за провеждане на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година, както следва:.
1. Извънкласна дейност по Шахмат
2. Извънкласна дейност по Гимнастика.
3. Извънкласна дейност по Джудо.
4. Извънкласна дейност по Таекуон-до.
5. Извънкласна дейност по Карате.
6. Извънкласна дейност по Волейбол
7. Извънкласна дейност по Баскетбол.
8. Извънкласна дейност по Фехтовка.
9. Извънкласна дейност по Бойни изкуства.
10. Извънкласна дейност по Спортни танци
За всяка позиция се кандидатства отделно.
Необходими документи – съгласно чл. 9 от Правила за осъществяване на
извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
Срок за приемане на документите – от 18.09. до 02.10.2017г вкл. в канцеларията на училището, гр. София, бул. „България „ №43 от 8,30 до 16,00ч.
Документите се поставят в два отделни плика съгласно изискванията на чл. 13. от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

DSC07416