Бюджет

Бюджет на училището за 2019 година.

Бюджет 2019