Профил на купувача

Уважаеми посетители на сайта, съгласно Закона за обществените поръчки, с настоящия набор от документи Ви запознаваме с необходимите действия за участие.заповед за приемане на вътрешните правила по чл.22 от ЗОП

Вътрешни правила по чл.22-г от ЗОП

заповед за приемане на вътрешните правила по чл.8б от ЗОП

Вътрешни правила по чл. 8-б от ЗОП