Организация на обучението

Уважаеми родители, ученици и посетители на сайта,

тук ще намерите седмичното разписание и графиците за консултации и класни работи по предмети.

 

Програма за втори срок на учебната 2017/2018 година

График консултации втори срок на учебната 2017/2018 година

График класни работи за втори срок на учебната 2017/2018 година