Столово хранене

Столовото храненене в 126ОУ се извършва от фирма ЕПАСТО ООД съгласно проведени конкурсни процедури от Столична община, район Триадица.

Меню за месец ноември 2019 година.

меню 126 04.11-08.11

меню 126 11.11-15.11

меню 126 18.11-22.11

Mеню 126 25.11.-29.11.2019 г

Mеню 126 02.12.-06.12.2019 г.