Столово хранене

Столовото храненене в 126ОУ се извършва от фирма ЕПАСТО ООД съгласно проведени конкурсни процедури от Столична община, район Триадица.