Столово хранене

Столовото храненене в 126ОУ се извършва от фирма  ЕТ „Лори“ – С. Симеонова съгласно проведени конкурсни процедури от Столична община, район Триадица.