Обществен съвет

Поименен списък на Обществения  съвет към 126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“

съгласно

З А П О В Е Д

 

№ 405/21.12.2016 г.

1.     Албена Димитрова – родител на ученик от 5 „а” клас-ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.     Анатолий Кръстев – зам. кмет на район „Триадица“

3.     Ивет Павлова – родител на ученик от 1 „а” клас.

4.     Димитринка Тодоров – родител на ученик от 3 „в” клас.

5.     Боряна Делчева – родител на ученик от 6 „в” клас.

6.     Нина Ангелова – родител на ученик от 2 „г” клас.

7.     Валерия Владимирова – родител на ученик от 4 „б” клас.

 

Резервни членове:

1       Паулин Митев –  Н-к отдел УОСЖФ в район „Триадица“

2       Марина Александрова – родител на ученик от 2 „а” клас.

3       Здравка Петкова – родител на ученик от ПК-6 год. „а” клас.

4       Мирослава Антонова – родител на ученик от 6 „а” клас.

5       Милена Статева – родител на ученик от ПК-6 год. „б” клас.

6       Ваня Петкова – родител на ученик от 4 „д” клас.

7       Грациела Стоянова – родител на ученик от 3 „а” клас.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОС 126