ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ – І СРОК, 2017 /2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Скъпи ученици и родители, представяме Ви графика на предстоящите класни работи за първия учебен срок. Пожелаваме успех на всички ученици!

Клас БЕЛ Математика
5а 15.12.2017 г. 18.12.2017 г.
5б 13.12.2017 г. 18.12.2017 г.
5в 15.12.2017 г. 18.12.2017 г.
5г 13.12.2017 г. 18.12.2017 г.
6а 11.12.2017 г. 18.12.2017 г.
6б 15.12.2017 г. 18.12.2017 г.
6в 15.12.2017 г. 18.12.2017 г.
7а 14.12.2017 г. 18.12.2017 г.
7б 13.12.2017 г. 18.12.2017 г.
7в 14.12.2017 г. 18.12.2017 г.
Забележка: В случай на ползване на законово установен отпуск на учителите срокът за промяна на графика на класните и контролните работи се съгласува със заместник-директора по УД.

учители-торммоз