Избрани заявители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Заповеди на Директора за избрани заявители по схема „Училищен плод“ и схема “Училищно мляко“

съгласно чл.13б ал.1 от изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на

схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

002

 

001 (1)