Класно ръководство за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, представяме ви класните ръководители на бъдещите първокласници и петокласници:

1а Веска Кирова

1б Мария Богатинова

1 в Калина Александрова

1г Любов Монева

5а Анита Евтимова

5 б Пенка Василева

5в Антония Табакова

5г Светла Райнова