Обявление за набиране предложения за доставка по програма „Училищно мляко“

Към заинтересованите страни, публикуваме настоящето Обявление за набиране предложения за доставка на мляко и млечни продукти по програма „Училищно мляко“

обявление плод 2019