Отговори от състезанието по математика Европейско кенгугу

Отговори Кенгуру