Пакети по програма „Училищно мляко“

Съобщение:
На 23 април 2020 г. индивидуалните пакети по програма „Училищно мляко“ ще бъдат раздавани в двора на 126 ОУ по график и срещу подпис, както следва:
От 12:30 до 13:30 часа – Подготвителен клас.
От 13:30 до 14:30 часа – 1 клас.
От14:30 до 15:30 часа – 2 клас.
От 15:30 до 16:30 часа – 3 клас.
От 16:30 до 17:30 часа – 4 клас.
От ръководството.