Правилник за вътрешния ред на 126 ОУ

Уважаеми ученици и родители, предоставяме Ви пълния текст на правилника за вътрешния ред на Училището.

П-Р-А-В-И-Л-Н-И-К-за-вътрешния-ред-на-126-ОУ-П.Ю.Тодоров-2018