Предстояща родителска среща за 1 клас

Уважаеми родители, родителската среща за първи клас ще се проведе на 8 септември, от 18,00 часа.