ПРИЕМ

Уважаеми родители, тук ще намерите необходимата информация за прием в подготвителен и първи клас на нашето училище.

През учебната 2019/2020 година приемът включва 4 паралелки с 96 места.

В първия документ са посочени всички критерии, срокове и райони на прием в подготвителен и първи клас за всички общински училища в град София.

В следващия документ са посочени конкретно прилежащите райони за 126 ОУ.

Заявление 1 клас

График-на-дейностите-за-прием-в-първи-клас

Прилежащи-райони-на-училищата-за-прием-в-първи-клас