ПРИЕМ

Уважаеми родители, тук ще намерите необходимата информация за прием в подготвителен и първи клас на нашето училище.

През учебната 2018/2019 година приемът включва 4 паралелки с 96 места.

В първия документ са посочени всички критерии, срокове и райони на прием в подготвителен и първи клас за всички общински училища в град София.

В следващия документ са посочени конкретно прилежащите райони за 126 ОУ.

Система за прием в първи клас

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ ЗА ПРИЕМ НА 126ОУ

Решения на СОС за прием в първи клас.

З А Я В Л Е Н И Е 1 клас