Проект Равен достъп до училищно образование по време на кризи

Проект 2021

Информация за проекта ще намерите на линка:

https://www.mon.bg/bg/100925