Родителска среща

Уважаеми родители,

на 24 септември от 18,00 часа ще се проведе родителска среща за 2 – 7 клас в класните стаи.

От ръководството и класните ръководители.

учители