Съобщение

Ръковосттвото на 126ОУ Ви уведомява, че за учебната 2020/2021 година в училището няма повече свободни места.