Съобщение относно извънкласни дейности

                                               СЪОБЩЕНИЕ

На 13.09.2021 год. от 11.00 ще се проведе първо заседание на Комисията  за отваряне на пликовете на кандидатите за извънкласни дейности.