Съобщение относно конкурс за извънкласни дейности

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.09.2018 год. от 11.00 ще се проведе първо заседание на Комисията  за отваряне на пликовете на кандидатите за извънкласни дейности.