СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на първокласници, след трето класиране на учениците за учебната 2020/2021 год. няма незаети места.