Свободни места за подготвителен и първи клас

Уважаеми родители,

за 2021 /2022 учебна година 126 Основно училище ще приеме 4 паралелки първи клас – 96 деца.

Предучилищна група – две групи – 44 деца.

500_F_65871007_kyO1Cv2xoPlvOQ3eB9d7mTFVq9JPscwS