Свободни места за първи клас

След второ класиране остават свободни три места за първи клас.