Свободни места за първокласници след второ класиране

126 ОУ обявява две свободни места за първи клас, останали след второ класиране.