Ученически парламент в 126 Основно училище

От месец април в училището беше основан Ученически парламент. Инициативата включва ученици от 4 до 7 клас – по един представител от всеки клас, които ще участват със своето мнение и предложения в някои от дейностите на училището. Списъкът на децата по класове е следният:

126 ОУ “П. Ю. Тодоров” – Район “Триадица”
Ученически парламент
4а – Хариета Пешева
4б – Йоанна Драгнева
4в – Атанас Ружинов
4г – Анна Величкова
5а – Ния Живкова
5б – Лора Георгиева
5в – Никол Шумналиева
5г – Александър Николов
6а – Катерина Закова
6б – Неда Загорска
6в – Христина Асенова
7а – Вивиян Мичева
7б – Боряна Димова
7в – Александър Кулеша