Достъп до информация

Уважаеми посетители на сайта, с настоящия документ Ви запознаваме с утвърдените правила за достъп до обществена информация в 12

 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪПНОСТ