Вътрешни правила

Уважаеми ученици, колеги и родители, тук публикуваме всички вътрешни правила за пропусквателния режим, учебния процес и работата в 126 ОУ.

Етичен кодекс на 126 ОУ

Правилник за дейността на 126 ОУ «П.Ю.Тодоров

Правилник за пропускателния режим