Извънкласни дейности

Уважаеми родители, в настоящия документ можете да се запознаете с проектите, които ще се провеждат от училището през месец юни.

Проектни дейности