Организация на обучението

Уважаеми родители, ученици и посетители на сайта,

тук ще намерите седмичното разписание и графиците за консултации и класни работи по предмети, както и други документи, касаещи организацията на обучението.

 

Учебни планове 2019-2020

Годишен план 2019-2020

Стратегия за развитие на 126 ОУ

Мерки за повишаване качеството на образованието.msg

Дневен режим на 126 ОУ

Програма за уязвими групи

Програма за превенция на отпадането от училище.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА 126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Ю.ТОДОРОВ“