Организация на обучението

Уважаеми родители, ученици и посетители на сайта,

тук ще намерите седмичното разписание и графиците за консултации и класни работи по предмети, както и други документи, касаещи организацията на обучението.

 

Учебни планове 2019-2020

Годишен план 2019-2020

Стратегия за развитие на 126 ОУ

Мерки за повишаване качеството на образованието.msg

Дневен режим на 126 ОУ

Програма за уязвими групи

Програма за превенция на отпадането от училище.