Училищно настоятелство

Сдружение „Училищно настоятелство Петко Ю. Тодоров“ е регистрирано през 2002 година съгласно ЗЮЛНЦ с цел подпомагане дейността на Училището. Обединява родители, учители и общественици, милеещи за Училището. Членството е доброволно, след подадена молба.

За контакти с Училищното настоятелство: Павел Топалов, 0893202020