Откриване на учебната година 15 септември 2017 година