График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители,

Това е линкът за информацията зa записване за първи клас за предстоящата учебна година.

 

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar
Моля училищата, в които предстои прием на ученици в I клас да качат на интернет страниците си линка за достъп до календара в ИСОДЗ.