ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране