Информация за предстоящия прием за първи клас

Уважаеми родители,

на Вашето внимание предостаяме наредба и решение за приемв първи клас, гласувани от Столична община.

Наредба

Решение-101