Нов конкурс за извънкласни дейности

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на документи за провеждане на конкурс за

извънкласни дейности се удължава от 03.09.2018 г. до 10.09.2018 г.