Поверителност

GDPR

 

Защита на личните данни на ОУ 126 ПЕТКО ЮРДАНОВ ТОДОРОВ – София съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).