ПРИЕМ

Уважаеми родители, тук ще намерите необходимата информация за прием в подготвителен и първи клас на нашето училище.

През учебната 2019/2020 година приемът включва 4 паралелки с 96 места.

В първия документ са посочени всички критерии, срокове и райони на прием в подготвителен и първи клас за всички общински училища в град София.

В следващия документ са посочени конкретно прилежащите райони за 126 ОУ.

Заявление за прием 1  клас

Заявление за прием 2-7 клас

График-на-дейностите-за-прием-в-първи-клас

Прилежащи-райони-на-училищата-за-прием-в-първи-клас

За текущата учебна година училището обявява следните свободни места за ученици:

5 клас – 21 места

6 клас – 14 места

7 клас – 10 места

Приемът е по документи.