ПРОЕКТИ

Училищвто участва в Проект Равен достъп до училищно образование по време на кризи

Проект 2021. Информация за проекта: https://www.mon.bg/bg/100925