Проектни дейности на 126 ОУ за месец Юни

Уважаеми родители, в настоящия документ можете да се запознаете с проектите, които ще се провеждат от училището през месец юни.

Проектни дейности