Списък на приетите учениците на второ класиране за 1 клас за учебната 2018/2019 година

Списък на приетите учениците на второ класиране за 1 клас  за учебната 2018/2019 година

№ по ред

Вх.№

Група

Точки

1 490/08.06.2018 г. Втора група 31
2 498/08.06.2018 г. Втора група 27
3 435/08.06.2018 г. Втора група 4
4 454/08.06.2018 г. Втора група 4
5 466/08.06.2018 г. Втора група 4
6 449/08.06.2018 г. Втора група 0
7 473/08.06.2018 г. Втора група 0
8 482/08.06.2018 г. Трета група 4
9 442/08.06.2018 г. Трета група 0
10 456/08.06.2018 г. Трета група 0
11 460/08.06.2018 г. Трета група 0
12 465/08.06.2018 г. Трета група 0
13 474/08.06.2018 г. Трета група 0
14 475/08.06.2018 г. Трета група 0
15 483/08.06.2018 г. Трета група 0
16 486/08.06.2018 г. Трета група 0
17 489/08.06.2018 г. Трета група 0
18 476/08.06.2018 г. Четвърта група 32