Събрание на Обществения съвет към училището

Уважаеми членове на обществения съвет,

на 9 март предстои събрание. Покани към членовете на обществения съвет ще бъдат изпратени.