Съобщение относно видеонаблюдение и ремонти в училището

Уважаеми родители, започваме изграждането на наша собствена система за видеонаблюдение на двора! Заедно с Обществения съвет взехме решение за създаването ѝ, тъй като сме убедени, че има нужда от нея! Ще обхване всички дворове и входове! 12 камери! Започва да се изгражда през ваканцията и ще работи след нея!
Следващия проект, по който се работи, също след общо решение с Обществения съвет, е ремонта на тоалетните! Вече сме извикали фирма, която ще изготви проект и ще извърши строителните дейности!