Списък на приетите ученици в първи клас на трето класиране

Списък на приетите учениците на трето класиране за 1 клас за учебната 2018/2019 година
№ по ред Вх.№             Група                               Точки
1 529/18.06.2018 г.       Четвърта група             26
2 527/15.06.2018 г.       Четвърта група              9
3 538/18.06.2018 г.       Четвърта група             9