Списък на приетите учениците на първо класиране за 1 клас за учебната 2018/2019 година

126 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО ЮРДАНОВ ТОДОРОВ»                                                           Тел.: 028596129; 028585045

                1404 София, бул. България  №43,  e-mail: ros2@abv.bg

Списък на приетите ученици на първо класиране за 1 клас  за учебната 2018/2019 година

№ по ред

Вх.№

Група

1 118/16.04.2018 г. Първа група
2 119/16.04.2018 г. Първа група
3 120/16.04.2018 г. Първа група
4 121/16.04.2018 г. Първа група
5 122/16.04.2018 г. Първа група
6 123/16.04.2018 г. Първа група
7 124/16.04.2018 г. Първа група
8 126/16.04.2018 г. Първа група
9 127/16.04.2018 г. Първа група
10 128/16.04.2018 г. Първа група
11 131/16.04.2018 г. Първа група
12 132/16.04.2018 г. Първа група
13 136/16.04.2018 г. Първа група
14 138/16.04.2018 г. Първа група
15 139/16.04.2018 г. Първа група
16 140/16.04.2018 г. Първа група
17 141/16.04.2018 г. Първа група
18 142/16.04.2018 г. Първа група
19 144/16.04.2018 г. Първа група
20 145/16.04.2018 г. Първа група
21 146/16.04.2018 г. Първа група
22 147/16.04.2018 г. Първа група
23 148/16.04.2018 г. Първа група
24 149/16.04.2018 г. Първа група
25 155/16.04.2018 г. Първа група
26 159/16.04.2018 г. Първа група
27 160/16.04.2018 г. Първа група
28 161/16.04.2018 г. Първа група
29 164/16.04.2018 г. Първа група
30 166/16.04.2018 г. Първа група
31 167/16.04.2018 г. Първа група
32 168/16.04.2018 г. Първа група
33 169/16.04.2018 г. Първа група
34 170/16.04.2018 г. Първа група
35 184/17.04.2018 г. Първа група
36 185/17.04.2018 г. Първа група
37 187/17.04.2018 г. Първа група
38 189/17.04.2018 г. Първа група
39 192/17.04.2018 г. Първа група
40 193/17.04.2018 г. Първа група
41 194/17.04.2018 г. Първа група
42 195/17.04.2018 г. Първа група
43 196/17.04.2018 г. Първа група
44 200/18.04.2018 г. Първа група
45 201/18.04.2018 г. Първа група
46 202/18.04.2018 г. Първа група
47 211/18.04.2018 г. Първа група
48 213/18.04.2018 г. Първа група
49 214/18.04.2018 г. Първа група
50 216/18.04.2018 г. Първа група
51 220/18.04.2018 г. Първа група
52 224/19.04.2018 г. Първа група
53 225/19.04.2018 г. Първа група
54 230/19.04.2018 г. Първа група
55 231/19.04.2018 г. Първа група
56 232/19.04.2018 г. Първа група
57 233/20.04.2018 г. Първа група
58 237/20.04.2018 г. Първа група
59 238/20.04.2018 г. Първа група
60 239/23.04.2018 г. Първа група
61 240/23.04.2018 г. Първа група
62 241/23.04.2018 г. Първа група
63 254/24.04.2018 г. Първа група
64 259/24.04.2018 г. Първа група
65 260/24.04.2018 г. Първа група
66 263/24.04.2018 г. Първа група
67 265/24.04.2018 г. Първа група
68 266/25.04.2018 г. Първа група
69 267/25.04.2018 г. Първа група
70 268/25.04.2018 г. Първа група
71 269/25.04.2018 г. Първа група
72 271/26.04.2018 г. Първа група
73 283/27.04.2018 г. Първа група
74 284/27.04.2018 г. Първа група
75 287/30.04.2018 г. Първа група
76 290/30.04.2018 г. Първа група
77 293/30.04.2018 г. Първа група
78 297/30.04.2018 г. Първа група
79 298/02.05.2018 г. Първа група
80 300/02.05.2018 г. Първа група
81 301/02.05.2018 г. Първа група
82 303/02.05.2018 г. Първа група
83 305/03.05.2018 г. Първа група
84 306/03.05.2018 г. Първа група
85 323/04.05.2018 г. Първа група
86 325/04.05.2018 г. Първа група
87 329/09.05.2018 г. Първа група
88 336/10.05.2018 г. Първа група
89 340/10.05.2018 г. Първа група
90 345/11.05.2018 г. Първа група
91 354/11.05.2018 г. Първа група
92 355/14.05.2018 г. Първа група
93 373/15.05.2018 г. Първа група
94 374/15.05.2018 г. Първа група
95 375/15.05.2018 г. Първа група
96 378/16.04.2018 г. Първа група

 

 

 

                                                      Директор:

                                                         / Р. Димитров /