Свободни места за първи клас за трето класиране

126 Основно училище обявява 3 места за първи клас, свободни за трето класиране.