Свободни места за първи клас

126 Основно училище „Петко Ю. Тодоров“ обявява 18 свободни места за второ класиране за първи клас.